cloud

Jaslice

Img

Mališani jaslenog uzrasta su podeljeni u dve grupe:

- Mlađa jaslena (6 meseci - 1 godine)
- Srednja jaslena (1-2 godine)
- Starija jaslena (2-3 godine)

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine Nega dece jaslenog uzrasta neodvojiva je od procesa vaspitanja, a podrazumeva održavanje higijene, zadovoljavanje potreba za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu.

Osnovni cilj vaspitnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po svom sopstvenom programu. Organizovanim sistemom sadržaja i metoda dete će iskustva prevoditi u saznanja, otkrivanjem sebe i svoje okoline koju će menjati u skladu sa svojim mogućnostima.

Osnovni zadatak vaspitnog rada je da čuva, podstiče i oplemenjuje spontane izraze ponašanja deteta u odnosu na okolinu. U radu se mora poštovati individualnost deteta u otkrivanju sebe i sveta koji ga okružuje.

Posebni zadaci realizuju se kroz tri osnovne oblasti razvoja:

- fizičko-senzorni razvoj (očuvanje fizičkog zdravlja dece, podsticanje razvoja pokreta, ovladavanje motorikom, podsticanje celovitog motornog i senzornog razvoja, razvijanje navika)

- emocionalno-socijalni razvoj (negovanje otvorenosti deteta za doživljaje, pružanje pomoći u sticanju samostalnosti, podsticanje poverenja u sopstvene sposobnosti, pomaganje - detetu u usvajanju osnovnih moralnih vrednosti, kao i podsticanje zadovoljstva i radosti kod deteta)

- saznajni razvoj (podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, negovanje osetljivosti za utiske kao motive za postavljanje pitanja, podsticanje i bogaćenje dečjeg govora kao sredstva komunikacije i sticanja znanja, podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti, stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih saznajnih pojmova kroz praktične aktivnosti).