cloud

Subvencije grada

Img

Kako ostvariti pravo na subvenciju grada?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju:

– roditelji koji su državljani Republike Srbije
– roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
– roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu “VRTIĆ FLAMINGO” i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Nakon potpisivanja ugovora sa PU “VRTIĆ FLAMINGO”, roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII, i tamo predaje:

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta

Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, ili dobiti u PU “VRTIĆ FLAMINGO”);

– Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić;

– Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja;

– Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;

– Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda;

– Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom, sa svim sastavnim delovima ugovora.

Pošto roditelj preda ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Na osnovu člana 8. Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda, predviđeno je da roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji je već ostvario pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2015/2016 godini, može ostvariti pravo na naknadu dela troškova i u radnoj 2016/2017 godini na osnovu podnetog zahteva za ostvarivanje ovog prava, uz koji prilaže ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom “VRTIĆ FLAMINGO”.

Prethodno opisani član odluke ukazuje na to da svi oni koji su ostvarili pravo na subvenciju u radnoj 2015/2016 zadržavaju to isto pravo, koje se nastavlja i u radnoj 2016/2017 godini, ukoliko pre početka 2016/2017 radne godine (krajem meseca avgusta 2016.), Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu dostave zahtev za naknadu dela troškova kao i novi, aktuelni Ugovor o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, koji će važiti od 01.09.2016. godine.

Odluku u celosti možete pronaći na linku: https://www.beograd.rs

Na osnovu podnetog zahteva roditelj dobija REŠENJE, na osnovu kog je visina sredstava subvencije sledeća:

Plaćanje Cena vrtića > 27.952,00 Cena vrtića < 27.952,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.590,40
Grad plaća 22.361,60 dinara Do cene vrtića

Deca koja se od 01.09.2016. godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju (naknadu dela troškova), pod istim uslovima kao i ostala predškolska deca drugih uzrasta. Iznos koji se roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj bude dobio.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

- Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

- Privatnoj predškolskoj ustanovi “VRTIĆ FLAMINGO”

U Beogradu, 11.3.2017.