Programi

Rad sa decom u vrtiću Flamingo se odvija u malim grupama (do 10 dece u grupi), a mališani su podeljeni u sledeće uzrasne grupe:

 • mladja-1-2.jpg

  Jaslice

  Mališani jaslenog uzrasta su podeljeni u dve grupe:

  Mlađa jaslena (1-2 godine)

  Starija jaslena (2-3 godine)

  Više...

 • mladja-3-4.jpg

  Vrtić

  Mališani vrtićkog uzrasta su rapoređeni u dve grupe:

  Mlađa vrtićka grupa (3-4 godine)

  Starija vrtićka grupa (4-5,5 godina)

  Više...

 • predskolska-5-7.jpg

  Predškolski program

  Pripremni predškolski program obuhvata decu uzrasta od 5,5 do 7 godina i broji do desetoro mališana i deo je obaveznog obrazovanja i vaspitanja.

  Više...